reede, 5. oktoober 2018

Tore Õpetajate päev

                                  

                                       Õpetajate päev


       Täna oli koolis õpetajate päev. Esimene tund oli inglese keel, kus me vaatasime mingit filmi viikinditest. Järgmine oli aga matemaatika mis osutus loodusõpetuseks, mida andas meile Harri ema. Looduses tegime viktoriini looduse ja loomade kohta. Järgmine oli loodusõpetus, kus me mängisime lavade pommitamist, mina võidsin oma pinginaabriga. Peale Loodust oli eesti keel mida andsid meile 8. klass. Eesti keeles me tegime kahooti, poomist, kuulasime erinevaid muusikaid ja mängisime veel üht mängu. Järgmine ehk viimane tund oli musika, kus me kordasime oma räppi. Selline oli meie selle aasta õpetajate päev.
               

  Anni-Loore Kirst                         

kolmapäev, 3. oktoober 2018

Lühike kolmapäev

Täna, 3. oktoobril tulime kooli teiseks tunniks. Teine tund oli ujumine. Ujumises pidime sel kuul krooli ujuma seega alustasime krooliga. Alguses ujusime kolm ringi kroolijalgu siis ujusime rahulikku krooli. Pärast seda tegime harjutusi kätega ja siis ujusime pimekrooli. Pimekrool tähendab seda, et sa ujud krooli nii, et sa hingad ujumise ajal võimalikult vähe. Tunni lõpus mängisime vees pallimängu.
Järgmine tund oli inglise keel. Inglise keeles tegime õpikust ja töövihikust harjutusi.
Neljas ja viies tund oli matemaatika, kus tegime selliseid ülesandeid, et õpikust vaatasime kirjaliku korrutamise tehteid ja kirjutasime need vihikusse. Pärast seda tegime töövihikust ülesandeid, mis jäid kodus lõpetada.
Sel nädalal algas juba oktoobrikuu, mis on eriti tore, sest oktoobri neljandal nädalal on juba esimene koolivaheaeg!                                                                                  

Gregor Laikmaa

teisipäev, 2. oktoober 2018

                                                 
                                                         Täiesti tavaline teisipäev 

Täna tulime kella kaheksaks kooli ja esimene tund oli matemaatika. Matemaatikas me kordasime lahutamist. Rohkem me midagi erilist ei teinud. Teine tund oli meil eesti keel. Eesti keeles kontrollisime kodutöö vastuseid ja lugesime juttu merikotkastest ja täitsime selle teema kohta küsimusi. Sellele tunnile järgnes vene keel, kus me tegime töölehti. Pärast vene keelt oli kirjandus. Kirjanduses jäi meil ühele jutule, mis õpikus kirjas oli, järg kirjutada. Pärast lugesid osad õpilased kirjutatud järje klassile ette. Samuti tegime tunnis töölehti. Viimane tund oli meil kunstiõpetus, kus me pidime metsist joonistama. Kes ei tea, kes on metsis, siis see on üks lind.
Selline oligi minu koolipäev.

Emma Elizabeth Eekesmaspäev, 1. oktoober 2018

Oktoobri esimene päev koolis

Minu esimene tund oli täna informaatika, seal tegime Küberpähkli arvuti testi, kus oli 44 küsimust ja aega oli 40 minutit seda teha. AB1´l oli esimene tund vaba. 
Teises tunnis oli meie klassil kehaline kasvatus, kus poisid tegid korvpallimänge. Tüdrukud mängisid rahvastepalli ja nad mängisid terve tunni (ma arvan). 
Kolmas tund oli loodusõpetus. Õpetaja rääkis meile järvedest ja mõisteid järvede kohta. Tegime ka veel töölehte, mis oli samuti järvedest. 
Neljas tund oli ajalugu. Me vaatasime pilte mõndatest leidudest, mis hiljuti leiti Eestis. Lugesime õpikust teksti ja vastasime teksti küsimuste kohta. 
Viiendas tunnis oli matemaatika ja selle matemaatikatunni tegi eriliseks meie eelmine klassijuhataja, kes andis meile mõned leheküljed teha töövihikust. See oli päeva kõige parem tund. 
Viies tund oli inimeseõpetus, kus tegime tammelehti, mille peale pidime kirjutama enda ja kooli kohta, et kaunistada meie kooli saali. Lisaks rääkisime veel meie tulevasest klassiõhtust. 
Seitsmes tund oli mul vene keel ning seal tegime töölehte.
Oli väga pikk aga tore koolipäev.

teisipäev, 18. september 2018

Üks tegus päev!Täna oli meil koolis üpris tegus päev. Esimene tund oli matemaatika ja me tegime kontrolltöö. Selle töö teema oli nturaalarvude klassid, arvude võrdlemine ja ümardamine. Ega see töö polnudki nii raske kui ma arvasin, vaja ainult veidi mõelda. Kui töö tehtud ja tund läbi sai, seadsime sammud eesti keele klassi juurde. Eesti keele tunnis rääkisime silbitamisest ja poolitamisest, vaatasime videot  ja tegime ülesandeid. See tund oli väga tore! Järgmine oli vene keel. Me tegime töölehte ja rääkisime värvidest. Mulle meeldib vene keel väga, sellepärast, et vene keelt on mõnus rääkida. Ja õpetaja on ka tore. Peale vene keelt läksime tagasi eesti keele klassi, kuid mitte eesti keele tundi vaid kirjandusse. Kirjanduses oli meil raamatu vastamine. Meile anti tööleht mille pidime raamatu kohta ära täitma. Sai ise valida kas täita kohstusliku või vaba raamatu kohta. Mina valisin vaba raamatu milleks oli      ''Vlogija päevik''. See räägib tüdrukust nimega Olivia kes tahab videotega raha teenida, et sõita klassi lõpu reisile New Yorki! Ta ei saa ise videotega hakkama ja võtab sõbra Emma appi. Koos mõtlevad nad välja  tegelaskuju nimega Destiny keda päriselt muidugi ei ole. Destinyt hakkab tegema Emma. Kuid varsti saab üks poiss aru et Destinyt ei ole ja telesaates kus Emma Destinyna esineb räägib poiss kõigile, et neile on valetatud. Kuid kas Olivia saab lõpureisile minna? Seda uurige juba ise raamatust järgi. Peale kirjandust oli kunst. Kuntstis me joonistasime lindu kuhu sisse pidime me joonistama veel mustreid ja jooni. See oligi viimane tund. Oli väga tore koolipäev!

kolmapäev, 12. september 2018

Pildistamise päev

Täna esimene tund oli meil ujumine, aga mina kahjuks ei saanud ujuma minna. Järgmine tund oli meil inglise keel. Inglise keeles oli meil test, aga mõned meist hilinesid ka. Meie viimased kaks tunndi oli matemaatika. Seal me rääkisme naturaalarvude ümardamisest. Peale matemaatikat meil oli pildistamine. Mina tegin sõbrapilti Elise ja Trevoriga. Kokkuvõteks võin üelda ,et tänt oli väga tore kooli päev.Helena

teisipäev, 11. september 2018

Teine nädal koolis

Juba terendab septembri keskpaik. Kohaneme kooli ja uue ajakavaga.
Täna oli esimeseks tunniks matemaatika, mida annab meile õpetaja Piret kes on paljude õpilaste lemmik. Tunnis lugesime erinevaid ülesandeid ja lahendasime neid suuliselt kui ka kirjalikult.
Teine tund oli eesti keele tund kus me rääkisime diagrammidest.
Järgnes vene keele tund, mida annab meile klassijuhataja Jekaterina. 
Õppisime uusi sõnu ja värve.
Järg oli kirjanduse  käes. Seal me saime teada, mis raamatud meil kooliaasta jooksul tuleb läbi lugeda. Esimeseks raamatuks on Mardi leib. Ühtlasi vaatasime koos lastetuba!
Minu koolipäev lõppes kunstiõpetusega. See on kindlalt paljude lemmik tund! 
Mõned lapsed läksid veel informaatika tundi. Siiamaani on koolis olnud väga tore! Soovin kõigile edukat kooliaastat!Elise Prass