kolmapäev, 12. detsember 2018

Lühike päev

Kolmapäev on mu lemmik päev siis saan kauem magada, kuna kool algab minul kell 9.00 ja vaheajani on kõigest 9 päeva!!
Täna tulid mõned õpilased teiseks tunniks ja mõned esimeseks tunniks. Teine tund oli ujumine. Seal me harjutasime selliliujumist aga me ka mängisime erinevaid mänge. See oli väga tore. Järgnev tund oli mul inglise keel kuid mõndadel oli hoopis vene keel või informaatika. Inglise keeles tegime õpikust suuliselt ülesandeid ja testi sõnade peale tunni alguses. Neljas ja viies tund oli matemaatika. Seal me kirjutasime reegleid vihikusse ja tegime ka suuliselt õpikust ülesandeid ning tunni lõpus tegime tunnikontrolli. Õnneks sain ma hea hinde.
Elise Prass

esmaspäev, 10. detsember 2018

Põnev esmaspäev

                                     Täna oli esimene tund informaatika vähemalt 
 ab2-hel oli. Informaatikas me programeerisime tantsu.
 Järgmine tund oli kehaline kus esimeses tunnipooles me         harjutasime võimlemise kava ja teises tunnipooles me mängisime        rahvastepalli. Siis tuli loodusõpetus kus enamus tunnist me lugesime õppikust. 4. tund oli ajalugu kus me kirjutasime ja lugesime. Viies tund oli matemaatika kus me õppisime arvude ühistegureid. Siis tuli kaua oodatud inimeseõpetus kus me rääkisime klassiõhtust kuna meil muudeti kuupäev ära. Meil toimub see 18.12 kell 17.00 - 20.30. Ning jõulu kingitused peame tooma õpetajale järgmiseks esmaspäevaks. Vene keeles õppisime kuidas on päikeseline, vihmane, tuuline, soe jne. Selline oligi meie põnev esmaspäev.


Anni-Loore Kirst

               

kolmapäev, 5. detsember 2018

Huvitav kolmapäev

Täna oli kolmapäev ja esimene tund oli poolel klassil inglise keel  ja teine pool sai tulla teiseks tunniks. Inglise keeles me kordasime minevikuvormi  je tegime töövihikust ülesandeid. Järgmine tund oli ujumine. Ma pakun, et klassile meeldis see ujumistund, sest oli mängutund. Me mängisime palli, asjade otsimist (ilma prillideta) ja kordasime krooli -ja seliliujumist. Kolmas tund oli jälle poolel klassil erinev. Minul oli vene keel. Selles tunnis me kordasime (jälle) minevikuvormi ja tegime töölehte. Peale seda oli kaks matemaatikat. Esimeses me kordasime jaguvuse tunnuseid ning tegime töölehte. Teises tunnis me õppisime uut teemat: kordarvude lahutamine algteguriteks (natuke keeruline teema) ja tegime õpikust ülesandeid (vihikusse). See oli meie natuke mänguhuviline ja kordamiste ning uue teemaga alustav kolmapäev.                                               

                                                                         Hannes Vaabel

teisipäev, 4. detsember 2018

Tavaline teisipäev

Täna oli esimene tund matemaatika. Seal tegime kontrolltööd uuesti, sest paljudel oli halb hinne. Teine tund oli eesti keel. Eesti keeles tegime etteütluse vigade parandust. Järgmine oli osadel inglise keel, kus tegime õpikust vihikusse ülesandeid. Peale inglise keelt oli kirjandus. Kirjutasime vihikusse ''Meie pere jõulutraditsioonid". Osadele oli viimane tund kunst. Kunstis tegime karikatuure. Kui mõned koju läksid, siis oli ikkagi poolel klassil veel informaatika. Informaatikas tegime ''Kahoot!"-is ise mängu. Selline oli tavaline teisipäev!

Lisandra Tükk

esmaspäev, 3. detsember 2018

Esmaspäev Tänane päev algas kehalise kasvatusega, milles olime 15 minutit  õues ja ülejäänud aja olime toas ja  mõtlesime võimlemise kava. Järgmine tund oli meil loodusõpetus, kus me tegime töölehte. Ajalugu oli järgmine tund, kus me vaatasime videot ja kirjutasime vihikusse, aga see jäi meil pooleli. Peale ajalugu oli meil matemaatika, kus me võtsime uued istekohad, sest klassi toodi kuusk ja lauad tõsteti ümber, aga tunni teises pooles me tegime õpikust suuliselt ja vihikusse harjutusi. Inimeseõpetus oli meil eelviimane tund ja seal me arutasime, millal on klassiõhtu ja loosisime, kellele mingi inimene jõulukingi teeb. Viimane tund oli meil informaatika, kus me tegime paaristööd erinevate reklaamide kohta.
Mia Liisa Toots

neljapäev, 29. november 2018

Neljapäev

Mul oli täna kehaline, eestikeel, informaatika, tööõpetus, kirjandus, loodus, inglise keel. Kehalises jäi poiste õpetaja hiljaks ja me pidime tüdrukure õpetajaga olema. Estikeeles tulid 1.a klassi õpilased meiega mängu mängima. Informaatikas me kontrollisime kogu tunni kodutööd. Tööõpetuses ie juhtunud väga midagi erilist. Kirjanduses samuti mitte. Looduses rääkisime veekogudes elavatest loomadest. Ja inglis keeles lootsime kõik oma kontrolltööd käte saada aga ei saanud.

kolmapäev, 28. november 2018

Kolmapäev
Täna oli meil esimene tund inglise keel, osad õpilased tulid  teiseks tunniks kooli, sest inglise keel on grupi tund. Teine tund oli ujumine sealt olin ma vabastatud. Kolmas tund oli vene keel ja seal oli meil abiõpetaja, sest meie õige õpetaja oli haige. Kaks viimast tundi olid matemaatikad. Matemaatika tunni ajal esitasime me oma näidendeid 1.a klassile. Ma loodan et 1.a-le meeldisid need näidendid. Esimese matemaatika tunnis saime me veel oma kontrolltööd kätte. Kui esimene tund sai läbi, läksid osad õpilased meie klassist jooksuvõistlustele ( Karl, Hannes, Nora M, Emma ja Mia Liisa). Teine matemaatika tund võtsime me uut osa ja tegime vihikusse selle kohta märkmeid.  Kui viimane matemaatika läbi sai, oli mul korvpallivõistlused Merivälja Kooli saalis. Me mängisime korvpalli Pirita Majandus Gümnaasiumi vastu ja kahjuks kaotasime 4 punktiga. Täna oli üks tore ja vahva koolipäev.Siim Sombri